Canon PowerShot Mỹ cảnh báo tiềm năng về vấn đề pin sạc

507

Canon đã phát hành một lưu ý tư vấn thông báo cho chủ sở hữu PowerShot rằng máy ảnh của họ có thể bị ảnh hưởng bởi một vấn đề lien quan đến sự tiếp xúc giữa pin và thiết bị đầu cuối pin.

 

Hiện tại, người dùng có thể nhận được thông báo để “sạc pin”.  Trong lúc này, người dùng có thể bị ảnh hưởng và không có khả năng sử dụng máy ảnh của họ trên vào những thời điểm “nghèo pin”. Canon cũng cho biết, tuy thế, đây là một vấn đề hiếm có khả năng ảnh hưởng đến các đơn vị từ sáu mô hình PowerShot khác nhau: PowerShot ELPH 135, ELPH 150 IS, ELPH 340 HS, SX280 HS, S120, và ELPH 140 IS.

3

Vấn đề pin sạc của Canon đang gặp phải sự phàn nàn phía từ người dùng.

Chủ PowerShot có thể kiểm tra xem máy ảnh của họ được bảo hiểm theo advisement hay không bằng cách xác định hạng mục thứ sáu trong số seri; nếu hiển thị là “0”, có thể máy ảnh bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Trường hợp ngoại lệ là PowerShot SX280 HS, số “4” sẽ thay vì số “0”, hay số “1” đối với PowerShot S120.

 

Cảnh báo này được đưa ra tương tự một năm trước cho chủ sở hữu PowerShot 330 HS xác định các vấn đề cùng với tiếp xúc của pin kém. Chủ sở hữu gặp các vấn đề pin với một trong các mô hình bị ảnh hưởng có thể liên hệ với Canon để có nó kiểm tra và có khả năng sửa chữa hoặc thay thế lên đến cuối năm 2019.