Sony cung cấp Bộ ba phim miễn phí với các thiết bị Xperia Z3

511

Đang vào mùa mua sắm cuối năm, Sony đã quyết định làm “ấm cúng” cho gia đình Z3 của các thiết bị Android bằng bộ ba phim miễn phí. Công ty sẽ cung cấp bộ ba phim miễn phí với Sony Xperia Z3, Z3 nhỏ gọn, và Z3 Tablet nhỏ gọn.

6

Bộ ba phim miễn phí sẽ được giới thiệu trên các thiết bị Xperia Z3

Bộ ba phim miễn phí sẽ bao gồm “Ghostbusters”, “Thuyền trưởng Phillips” và “The Amazing Spider Man 2”. Công ty sẽ bắt dầu chạy các quảng cáo từ 31 tháng 1 năm tới và sẽ bao gồm các thị trường chọn lọc bao gồm Pháp, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.Việc cung cấp sẽ được cung cấp thông qua các ứng dụng Xperia Lounge và sẽ bao gồm một mã quảng cáo cho Sony Entertainment Network. Điều đáng nói rằng chỉ có Sony Xperia Z3 cho T-Mobile và Xperia Z3 cho Verizon xuất hiện để đủ điều kiện cho các phần mềm miễn phí tại Mỹ.