Tải web nhanh hơn 34% trong bất kỳ trình duyệt với mã Polaris

964

Nếu thời gian tải trang web không thể theo kịp với tốc độ duyệt web, bạn có thể nhờ vào một mã mới gọi là Polaris giúp các trang web tải nhanh hơn 34% trong bất kỳ trình duyệt nào.

Được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu tại MIT, mã Polaris đã được lập trình để thu thập và đánh giá tất cả các tập tin nền của một trang web cụ thể, bao gồm các file ảnh, file HTML và mã nguồn Javascript, hiệu quả hơn so với các hệ thống hiện tại.

Tai web nhanh hon 30% trong bat ky trinh duyet voi ma Polaris

Xem thêm: Ứng dụng Instagram chính thức xuất hiện trên Windows Phone

Để tải một trang, trình duyệt của bạn có thể kết nối vào mạng và lấy các tập tin HTML, tập tin hình ảnh, và mã nguồn JavaScript. Mỗi đối tượng được đánh giá trước khi nó có thể được thêm vào màn hình. Vấn đề là mỗi đối tượng có thể sẽ phụ thuộc vào một đối tượng khác, tìm và đánh giá tất cả các đối tượng phụ thuộc lẫn nhau sẽ làm chậm quá trình tải trang.

Mã Polaris giải quyết vấn đề này bằng cách tự động theo dõi mọi tương tác duy nhất giữa các đối tượng phụ thuộc vào một trang web cụ thể, để tạo ra một “biểu đồ phụ thuộc” cho phép trình duyệt thu thập thông tin hiệu quả hơn thông qua mạng.

Biểu đồ phụ thuộc này không phải lần đầu tiên được phát triển nhưng nó là duy nhất có thể nắm bắt các phụ thuộc tinh tế nhất tồn tại trên một trang, cho phép mã này đạt được tốc độ ấn tượng như vậy. Một lợi ích khác là Polaris được viết bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript, có nghĩa là nó có thể làm việc với bất kỳ trang web nào.

Nhóm hy vọng hệ thống này sẽ được tích hợp với các trình duyệt trong tương lai, vì vậy mỗi trang bạn tải về một trình duyệt cụ thể sẽ xuất hiện nhiều và nhanh hơn. Cho đến nay, Polaris đã được thử nghiệm trên 200 trang web khác nhau như Wikipedia, ESPN, Weather.com,…

Polaris của nhóm nghiên cứu vẫn chưa được công bố hay được kiểm duyệt. Kết quả nghiên cứu của họ sẽ được trình bày vào cuối tuần này tại Hội nghị USENIX ở California.

Tincongnghe.net.vn là trang tin thuộc Hệ thống Bình Minh Digital