Bảng tra cứu pin và sạc cho máy ảnh Canon

4603

Những phụ kiện đi kèm với máy ảnh như pin và sạc thường rất nhỏ gọn và do đó, chúng dể dàng bị thất lạc hay bỏ quên. Để thay thế chúng, bạn phải cần sử dụng đến bảng tra cứu pin và sạc cho máy ảnh Canon dưới đây.

Bảng thống kê này bao gồm cả các máy ảnh Canon DSLR, máy ảnh mirrorless Canon sử dụng ngàm M và máy ảnh du lịch Canon.

TÊN SẢN PHẨM
MODEL
PIN
BATTERY
SẠC
CHARGER
Năm SX
DSLRDSLRDSLRDSLR
CANON EOS 10DBP-511ACG-5802003
CANON EOS 20DBP-511ACG-5802004
CANON EOS 30DBP-511ACG-5802006
CANON EOS 40DBP-511ACG-5802007
CANON EOS 50DBP-511ACG-5802008
CANON EOS 60DLP-E6LC-E6E2010
CANON EOS 70D LP-E6LC-E6E2013
CANON EOS 5D MARK I BP-511ACG-5802005
CANON EOS 5D MARK IILP-E6LC-E6E2008
CANON EOS 5D MARK IIILP-E6LC-E6E2012
CANON EOS 6D LP-E6 LC-E6E2012
CANON EOS 7DLP-E6LC-E6E2009
CANON EOS KISS ( REBEL – 300D )BP-511ACG-5802003
CANON EOS KISS N ( REBEL XT – 350D )NB-2LHCB-2LW2005
CANON EOS KISS X ( REBEL XTI – 400D )NB-2LHCB-2LW2006
CANON EOS KISS F ( REBEL XS – 1000D )LP-E5LC-E5E2008
CANON EOS KISS F ( REBEL XS – 1100D )LP-E10LC-E102011
CANON EOS KISS X70 ( REBEL T5 – 1200D )LP-E10LC-E102014
CANON EOS KISS X2 ( REBEL XSI – 450D )LP-E5LC-E5E2008
CANON EOS KISS X3 ( REBEL T1I – 500D )LP-E5LC-E5E2009
CANON EOS KISS X4 ( REBEL T2I – 550D )LP-E8LC-E8E2010
CANON EOS KISS X5 ( REBEL T3I – 600D )LP-E8LC-E8E2011
CANON EOS KISS X6 ( REBEL T4I – 650D )LP-E8LC-E8E2012
CANON EOS KISS X7i ( REBEL T5I – 700D )LP-E8LC-E8E2013
CANON EOS KISS … ( REBEL SL1 – 100D )LP-E12LC-E122013
MIRORLESSMIRORLESSMIRORLESSMIRORLESS
CANON EOS MLP-E12 LC-E122012
COMPACTCOMPACTCOMPACTCOMPACT
CANON G1X Mark IINB-12LCB-2LGE2014
CANON G1XNB-10LCB-2LCE2012
CANON G16NB-10LCB-2LCE2013
CANON G15NB-10LCB-2LCE2012
CANON G12NB-7LCB-2LZE2010
CANON G11NB-7LCB-2LZE2009
CANON G10NB-7LCB-2LZE2008
CANON G9NB-2L / 2LHCB-2LW2007
CANON G7NB-2L / 2LHCB-2LW2006
CANON G6BP-511ACG-5802004
CANON G5BP-511ACG-5802003
CANON G3BP-511ACG-5802002
CANON G2BP-511ACG-5802001
CANON G1 BP-511A CG-5802000
CANON SX50 ISNB-10LCB-2LCE2012
CANON SX40 ISNB-10LCB-2LCE2011
CANON SX30 ISNB-7LCB-2LZE2010
CANON SX20 ISAAAA charger2009
CANON SX10 ISAAAA charger2008
CANON SX1 ISAAAA charger2008
CANON SX700 ISNB-6LHCB-2LYE2014
CANON SX600 ISNB-6LHCB-2LYE2014
CANON SX510 ISNB-6LHCB-2LYE2013
CANON SX500 ISNB-6LCB-2LYE2012
CANON SX280 ISNB-6LCB-2LYE2013
CANON SX270 ISNB-6LCB-2LYE2013
CANON SX260 ISNB-6LCB-2LYE2012
CANON SX240 ISNB-6LCB-2LYE2012
CANON SX230 ISNB-5LCB-2LXE2011
CANON SX220 ISNB-5LCB-2LXE2011
CANON SX210 ISNB-5LCB-2LXE2010
CANON SX200 ISNB-5LCB-2LXE2009
CANON SX170 ISNB-6LHCB-2LYE2013
CANON SX160 ISAAAA charger2012
CANON SX150 ISAAAA charger2011
CANON SX130 ISAAAA charger2010
CANON SX120 ISAAAA charger2009
CANON SX110 ISAAAA charger2008
CANON SX100 ISAAAA charger2007
CANON S5 ISAAAA charger2007
CANON S3 ISAAAA charger2006
CANON S2 ISAAAA charger2005
CANON S1 ISAAAA charger2004
CANON E1AAAA charger2008
CANON D30NB-6LHCB-2LYE2014
CANON D20NB-6LCB-2LYE2012
CANON D10NB-6LCB-2LYE2009
CANON S200NB-6LHCB-2LXE2014
CANON S120NB-6LHCB-2LXE2013
CANON S110NB-5LCB-2LXE2012
CANON S100NB-5LCB-2LXE2011
CANON S95NB-6LCB-2LYE2010
CANON S90NB-6LCB-2LYE2009
CANON S80NB-2L / 2LHCB-2LW2005
CANON S70NB-2L / 2LHCB-2LW2004
CANON S60NB-2L / 2LHCB-2LW2004
CANON S50NB-2L / 2LHCB-2LW 2003
CANON S45NB-2L / 2LHCB-2LW 2002
CANON S40NB-2L / 2LHCB-2LW2001
CANON S30NB-2L / 2LHCB-2LW2001
CANON S20NB-5HSDM-8032000
CANON S10NB-5HSDM-8031999
CANON PowerShot N100NB-12L CB-2LGE2014
CANON PowerShot N Facebook ReadyNB-9LCB-2LBE2013
CANON PowerShot NNB-9LCB-2LBE2013
CANON IXUS 155 ( ELPH 150 IS)NB-11LCB-2LFE2014
CANON IXUS 150 ( ELPH 140 IS)NB-11LCB-2LFE2014
CANON IXUS 145 ( ELPH 135 IS)NB-11LCB-2LFE2014
CANON IXUS 265 HS( ELPH 340 HS)NB-11LCB-2LFE2014
CANON IXUS 255 HS( ELPH 330 HS)NB-4LCB-2LVE2013
CANON IXUS 140( ELPH 130 )NB-11LCB-2LFE2013
CANON IXUS 132 HS( ELPH 115 IS)NB-11LCB-2LFE2013
CANON IXUS 135 HSNB-11LCB-2LFE2013
CANON IXUS 500( ELPH 520 HS )NB-9LCB-2LBE2012
CANON IXY 50S( IXUS 1000 HS – SD4500 IS )NB-9LCB-2LBE2010
CANON IXY 30S( IXUS 300 HS – SD4000 IS )NB-6LCB-2LYE2010
CANON IXY 31S( IXUS 310 HS – ELPH 500 HS )NB-6LCB-2LYE
CANON IXY 10S( IXUS 210 IS – SD3500 IS )NB-6LCB-2LYE2010
CANON IXY 200F( IXUS 105 IS – SD1300 IS )NB-6LCB-2LYE2010
CANON IXY 400F( IXUS 130 IS – SD1400 IS )NB-4LCB-2LVE2010
CANON IXY 220 IS( IXUS 120 IS – SD940 IS )NB-4LCB-2LVE2009
CANON IXY 930 IS( IXUS 200 IS – SD980 IS )NB-6LCB-2LYE2009
CANON IXY 510 IS( IXUS 110 IS – SD960 IS )NB-4LCB-2LVE2009
CANON IXY 210 IS( IXUS 100 IS – SD780 IS )NB-4LCB-2LVE2009
CANON IXY 110 IS( IXUS 95 IS – SD1200 IS )NB-6LCB-2LYE2009
CANON IXY 920 IS( IXUS 870 IS – SD880 IS )NB-5LCB-2LXE2008
CANON IXY 910 IS( IXUS 860 IS – SD870 IS )NB-5LCB-2LXE2007
CANON IXY 900 IS( IXUS 850 IS – SD800 IS )NB-5LCB-2LXE2006
CANON IXY 830 IS( IXUS 990 IS – SD970 IS )NB-5LCB-2LXE2009
CANON IXY 820 IS( IXUS 970 IS – SD890 IS )NB-5LCB-2LXE2008
CANON IXY 810 IS( IXUS 950 IS – SD850 IS )NB-5LCB-2LXE2007
CANON IXY 800 IS( IXUS 800 IS – SD700 IS )NB-5LCB-2LXE2006
CANON IXY 700( IXUS 750 – SD550 )NB-3LCB-2LUE2005
CANON IXY 600( IXUS 700 – SD500 )NB-3LCB-2LUE2005
CANON IXY 400( IXUS 400 – SD400 )NB-4LCB-2LVE2005
CANON IXY 410F( IXUS 220 – ELPH 300 HS)NB-4LCB-2LVE
CANON IXY 420( IXUS 240 – ELPH 320 HS )NB-11LCB-2LFE
CANON IXY 430( IXUS 245 )NB-11LCB-2LFE
CANON IXY 25 IS( IXUS 85 IS – SD770 IS )NB-6LCB-2LYE2008
CANON IXY 20 IS( IXUS 80 IS – SD1100 IS )NB-4LCB-2LVE2008
CANON IXY 10 IS( IXUS 70 IS – SD1000 IS )NB-4LCB-2LVE2007
CANON IXY 95 IS( IXUS 90 IS – SD790 IS )NB-5LCB-2LXE2008
CANON IXY 90 IS( IXUS 75 – SD750 )NB-4LCB-2LVE2007
CANON IXY 80 IS( IXUS 65 – SD630 )NB-4LCB-2LVE2006
CANON IXY 70 IS( IXUS 60 – SD600 )NB-4LCB-2LVE2006
CANON IXY 60( IXUS 55 – SD450 )NB-4LCB-2LVE2005
CANON IXY 55( IXUS 50 – SD400 )NB-4LCB-2LVE2005
CANON IXY 50( IXUS 40 – SD300 )NB-4LCB-2LVE2004
CANON IXY 40( IXUS 30 – SD200 )NB-4LCB-2LVE2004
CANON IXY 30a ( IXUS IIs – SD110 )NB-3LCB-2LUE2004
CANON IXY 3000 IS( IXUS 980 IS – SD990 IS )NB-5LCB-2LXE2008
CANON IXY 2000 IS( IXUS 960 IS – SD950 IS )NB-5LCB-2LXE2007
CANON IXY 1000( IXUS 900 Ti – SD900 )NB-5LCB-2LXE2006
CANON IXY L3( IXUS izoom – SD30 )NB-4LCB-2LVE2005
CANON IXY L4( IXUS I7 zoom – SD40 )NB-4LCB-2LVE2006
CANON IXY Wireless( IXUS wireless – SD430 )NB-4LCB-2LVE2005
CANON A2500NB-11LCB-2LFE2013
CANON A1400 AA  AA charger2013
CANON A3500 IS NB-11L CB-2LFE2013
CANON A810AA AA charger2012
CANON A1300 AA  AA charger2012
CANON A2300NB-11LCB-2LFE2012
CANON A2400 ISNB-11LCB-2LFE2012
CANON A3400 ISNB-11L CB-2LFE2012
CANON A4000 IS NB-11LCB-2LFE2012
CANON A2200NB-8L CB-2LAE2011
CANON A1200 AAAA Charger2011
CANON A3300 IS NB-8L CB-2LAE2011
CANON A3200 IS NB-8L CB-2LAE2011
CANON A800 AAAA Charger2011
CANON A3100 ISNB-8LCB-2LAE2010
CANON A3000 ISNB-8LCB-2LAE2010
CANON A2100 ISAAAA charger2009
CANON A2000 ISAAAA charger2008
CANON A1100 ISAAAA charger2009
CANON A1000 ISAAAA charger2008
CANON A495AAAA charger2010
CANON A490AAAA charger2010
CANON A480AAAA charger2009
CANON A470AAAA charger2008
CANON A450AAAA charger2007
CANON A590 ISAAAA charger2008
CANON A580AAAA charger2008
CANON A570 ISAAAA charger2007
CANON A720 ISAAAA charger2007
CANON A710 ISAAAA charger2006
CANON A700AAAA charger2006
CANON A460AAAA charger2007
CANON A430AAAA charger2006
CANON A420AAAA charger2006
CANON A410AAAA charger2005
CANON A400AAAA charger2004
CANON A310AAAA charger2004
CANON A300AAAA charger2003
CANON A200AAAA charger 2002
CANON A560AAAA charger2007
CANON A550AAAA charger2007
CANON A540AAAA charger2006
CANON A530AAAA charger2006
CANON A520AA / NB-5HAA / SDM-8032005
CANON A510AAAA charger2005
CANON TX1NB-4LCB-2LVE2007
CANON A650 ISAAAA charger2007
CANON A640AAAA charger2006
CANON A630AAAA charger2006
CANON A620AAAA charger2005
CANON A610AAAA charger2005
CANON PRO1BP-511ACG-5802004
CANON A100AAAA charger2002
CANON A95AAAA charger2004
CANON A90AAAA charger
CANON A85AAAA charger2004
CANON A80AAAA charger2003
CANON A75AAAA charger2004
CANON A70AAAA charger2003
CANON A60AAAA charger2003
CANON A50AA / NB-5HAA / SDM-8031999
CANON A40AAAA charger2002
CANON A30AAAA charger 2002
CANON A20AAAA charger2001
CANON A10AAAA charger2001
CANON A5 ZoomNB-5HSDM-8031999
CANON A5NB-5HSDM-8031998
CANON SD40NB-4LCB-2LVE2006
CANON SD20NB-3LCB-2LUE2004
CANON SD10NB-3LCB-2LUE2003
CANON S500NB-1L / 1LHCB-2LSE2004
CANON S410NB-1L / 1LHCB-2LSE2004
CANON S400NB-1L / 1LHCB-2LSE2003
CANON S330NB-1L / 1LHCB-2LSE 2002
CANON S300NB-1L / 1LHCB-2LSE2001
CANON S230NB-1L / 1LHCB-2LSE2002
CANON S200NB-1L / 1LHCB-2LSE2002
CANON S110NB-1L / 1LHCB-2LSE2001
CANON S100NB-1L / 1LHCB-2LSE2000

>>>Tìm hiểu thêm thông tin và các chính sách ưu đãi hấp dẫn về các thiết bị âm thanh tại trang tin công nghệ