Bảng tra cứu pin và sạc cho máy ảnh Canon

4084

Những phụ kiện đi kèm với máy ảnh như pinsạc thường rất nhỏ gọn và do đó, chúng dể dàng bị thất lạc hay bỏ quên. Để thay thế chúng, bạn phải cần sử dụng đến bảng tra cứu pin và sạc cho máy ảnh Canon dưới đây.

>>> Xem thêm bài viết: Sắm gì chụp tết?

Bảng thống kê này bao gồm cả các máy ảnh Canon DSLR, máy ảnh mirrorless Canon sử dụng ngàm M và máy ảnh du lịch Canon.

TÊN SẢN PHẨM
MODEL
PIN
BATTERY
SẠC
CHARGER
Năm SX
DSLR DSLR DSLR DSLR
CANON EOS 10D BP-511A CG-580 2003
CANON EOS 20D BP-511A CG-580 2004
CANON EOS 30D BP-511A CG-580 2006
CANON EOS 40D BP-511A CG-580 2007
CANON EOS 50D BP-511A CG-580 2008
CANON EOS 60D LP-E6 LC-E6E 2010
CANON EOS 70D  LP-E6 LC-E6E 2013
CANON EOS 5D MARK I  BP-511A CG-580 2005
CANON EOS 5D MARK II LP-E6 LC-E6E 2008
CANON EOS 5D MARK III LP-E6 LC-E6E 2012
CANON EOS 6D  LP-E6  LC-E6E 2012
CANON EOS 7D LP-E6 LC-E6E 2009
CANON EOS KISS ( REBEL – 300D ) BP-511A CG-580 2003
CANON EOS KISS N ( REBEL XT – 350D ) NB-2LH CB-2LW 2005
CANON EOS KISS X ( REBEL XTI – 400D ) NB-2LH CB-2LW 2006
CANON EOS KISS F ( REBEL XS – 1000D ) LP-E5 LC-E5E 2008
CANON EOS KISS F ( REBEL XS – 1100D ) LP-E10 LC-E10 2011
CANON EOS KISS X70 ( REBEL T5 – 1200D ) LP-E10 LC-E10 2014
CANON EOS KISS X2 ( REBEL XSI – 450D ) LP-E5 LC-E5E 2008
CANON EOS KISS X3 ( REBEL T1I – 500D ) LP-E5 LC-E5E 2009
CANON EOS KISS X4 ( REBEL T2I – 550D ) LP-E8 LC-E8E 2010
CANON EOS KISS X5 ( REBEL T3I – 600D ) LP-E8 LC-E8E 2011
CANON EOS KISS X6 ( REBEL T4I – 650D ) LP-E8 LC-E8E 2012
CANON EOS KISS X7i ( REBEL T5I – 700D ) LP-E8 LC-E8E 2013
CANON EOS KISS … ( REBEL SL1 – 100D ) LP-E12 LC-E12 2013
MIRORLESS MIRORLESS MIRORLESS MIRORLESS
CANON EOS M LP-E12  LC-E12 2012
COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT
CANON G1X Mark II NB-12L CB-2LGE 2014
CANON G1X NB-10L CB-2LCE 2012
CANON G16 NB-10L CB-2LCE 2013
CANON G15 NB-10L CB-2LCE 2012
CANON G12 NB-7L CB-2LZE 2010
CANON G11 NB-7L CB-2LZE 2009
CANON G10 NB-7L CB-2LZE 2008
CANON G9 NB-2L / 2LH CB-2LW 2007
CANON G7 NB-2L / 2LH CB-2LW 2006
CANON G6 BP-511A CG-580 2004
CANON G5 BP-511A CG-580 2003
CANON G3 BP-511A CG-580 2002
CANON G2 BP-511A CG-580 2001
CANON G1  BP-511A  CG-580 2000
CANON SX50 IS NB-10L CB-2LCE 2012
CANON SX40 IS NB-10L CB-2LCE 2011
CANON SX30 IS NB-7L CB-2LZE 2010
CANON SX20 IS AA AA charger 2009
CANON SX10 IS AA AA charger 2008
CANON SX1 IS AA AA charger 2008
CANON SX700 IS NB-6LH CB-2LYE 2014
CANON SX600 IS NB-6LH CB-2LYE 2014
CANON SX510 IS NB-6LH CB-2LYE 2013
CANON SX500 IS NB-6L CB-2LYE 2012
CANON SX280 IS NB-6L CB-2LYE 2013
CANON SX270 IS NB-6L CB-2LYE 2013
CANON SX260 IS NB-6L CB-2LYE 2012
CANON SX240 IS NB-6L CB-2LYE 2012
CANON SX230 IS NB-5L CB-2LXE 2011
CANON SX220 IS NB-5L CB-2LXE 2011
CANON SX210 IS NB-5L CB-2LXE 2010
CANON SX200 IS NB-5L CB-2LXE 2009
CANON SX170 IS NB-6LH CB-2LYE 2013
CANON SX160 IS AA AA charger 2012
CANON SX150 IS AA AA charger 2011
CANON SX130 IS AA AA charger 2010
CANON SX120 IS AA AA charger 2009
CANON SX110 IS AA AA charger 2008
CANON SX100 IS AA AA charger 2007
CANON S5 IS AA AA charger 2007
CANON S3 IS AA AA charger 2006
CANON S2 IS AA AA charger 2005
CANON S1 IS AA AA charger 2004
CANON E1 AA AA charger 2008
CANON D30 NB-6LH CB-2LYE 2014
CANON D20 NB-6L CB-2LYE 2012
CANON D10 NB-6L CB-2LYE 2009
CANON S200 NB-6LH CB-2LXE 2014
CANON S120 NB-6LH CB-2LXE 2013
CANON S110 NB-5L CB-2LXE 2012
CANON S100 NB-5L CB-2LXE 2011
CANON S95 NB-6L CB-2LYE 2010
CANON S90 NB-6L CB-2LYE 2009
CANON S80 NB-2L / 2LH CB-2LW 2005
CANON S70 NB-2L / 2LH CB-2LW 2004
CANON S60 NB-2L / 2LH CB-2LW 2004
CANON S50 NB-2L / 2LH CB-2LW  2003
CANON S45 NB-2L / 2LH CB-2LW  2002
CANON S40 NB-2L / 2LH CB-2LW 2001
CANON S30 NB-2L / 2LH CB-2LW 2001
CANON S20 NB-5H SDM-803 2000
CANON S10 NB-5H SDM-803 1999
CANON PowerShot N100 NB-12L  CB-2LGE 2014
CANON PowerShot N Facebook Ready NB-9L CB-2LBE 2013
CANON PowerShot N NB-9L CB-2LBE 2013
CANON IXUS 155 ( ELPH 150 IS) NB-11L CB-2LFE 2014
CANON IXUS 150 ( ELPH 140 IS) NB-11L CB-2LFE 2014
CANON IXUS 145 ( ELPH 135 IS) NB-11L CB-2LFE 2014
CANON IXUS 265 HS( ELPH 340 HS) NB-11L CB-2LFE 2014
CANON IXUS 255 HS( ELPH 330 HS) NB-4L CB-2LVE 2013
CANON IXUS 140( ELPH 130 ) NB-11L CB-2LFE 2013
CANON IXUS 132 HS( ELPH 115 IS) NB-11L CB-2LFE 2013
CANON IXUS 135 HS NB-11L CB-2LFE 2013
CANON IXUS 500( ELPH 520 HS ) NB-9L CB-2LBE 2012
CANON IXY 50S( IXUS 1000 HS – SD4500 IS ) NB-9L CB-2LBE 2010
CANON IXY 30S( IXUS 300 HS – SD4000 IS ) NB-6L CB-2LYE 2010
CANON IXY 31S( IXUS 310 HS – ELPH 500 HS ) NB-6L CB-2LYE
CANON IXY 10S( IXUS 210 IS – SD3500 IS ) NB-6L CB-2LYE 2010
CANON IXY 200F( IXUS 105 IS – SD1300 IS ) NB-6L CB-2LYE 2010
CANON IXY 400F( IXUS 130 IS – SD1400 IS ) NB-4L CB-2LVE 2010
CANON IXY 220 IS( IXUS 120 IS – SD940 IS ) NB-4L CB-2LVE 2009
CANON IXY 930 IS( IXUS 200 IS – SD980 IS ) NB-6L CB-2LYE 2009
CANON IXY 510 IS( IXUS 110 IS – SD960 IS ) NB-4L CB-2LVE 2009
CANON IXY 210 IS( IXUS 100 IS – SD780 IS ) NB-4L CB-2LVE 2009
CANON IXY 110 IS( IXUS 95 IS – SD1200 IS ) NB-6L CB-2LYE 2009
CANON IXY 920 IS( IXUS 870 IS – SD880 IS ) NB-5L CB-2LXE 2008
CANON IXY 910 IS( IXUS 860 IS – SD870 IS ) NB-5L CB-2LXE 2007
CANON IXY 900 IS( IXUS 850 IS – SD800 IS ) NB-5L CB-2LXE 2006
CANON IXY 830 IS( IXUS 990 IS – SD970 IS ) NB-5L CB-2LXE 2009
CANON IXY 820 IS( IXUS 970 IS – SD890 IS ) NB-5L CB-2LXE 2008
CANON IXY 810 IS( IXUS 950 IS – SD850 IS ) NB-5L CB-2LXE 2007
CANON IXY 800 IS( IXUS 800 IS – SD700 IS ) NB-5L CB-2LXE 2006
CANON IXY 700( IXUS 750 – SD550 ) NB-3L CB-2LUE 2005
CANON IXY 600( IXUS 700 – SD500 ) NB-3L CB-2LUE 2005
CANON IXY 400( IXUS 400 – SD400 ) NB-4L CB-2LVE 2005
CANON IXY 410F( IXUS 220 – ELPH 300 HS) NB-4L CB-2LVE
CANON IXY 420( IXUS 240 – ELPH 320 HS ) NB-11L CB-2LFE
CANON IXY 430( IXUS 245 ) NB-11L CB-2LFE
CANON IXY 25 IS( IXUS 85 IS – SD770 IS ) NB-6L CB-2LYE 2008
CANON IXY 20 IS( IXUS 80 IS – SD1100 IS ) NB-4L CB-2LVE 2008
CANON IXY 10 IS( IXUS 70 IS – SD1000 IS ) NB-4L CB-2LVE 2007
CANON IXY 95 IS( IXUS 90 IS – SD790 IS ) NB-5L CB-2LXE 2008
CANON IXY 90 IS( IXUS 75 – SD750 ) NB-4L CB-2LVE 2007
CANON IXY 80 IS( IXUS 65 – SD630 ) NB-4L CB-2LVE 2006
CANON IXY 70 IS( IXUS 60 – SD600 ) NB-4L CB-2LVE 2006
CANON IXY 60( IXUS 55 – SD450 ) NB-4L CB-2LVE 2005
CANON IXY 55( IXUS 50 – SD400 ) NB-4L CB-2LVE 2005
CANON IXY 50( IXUS 40 – SD300 ) NB-4L CB-2LVE 2004
CANON IXY 40( IXUS 30 – SD200 ) NB-4L CB-2LVE 2004
CANON IXY 30a ( IXUS IIs – SD110 ) NB-3L CB-2LUE 2004
CANON IXY 3000 IS( IXUS 980 IS – SD990 IS ) NB-5L CB-2LXE 2008
CANON IXY 2000 IS( IXUS 960 IS – SD950 IS ) NB-5L CB-2LXE 2007
CANON IXY 1000( IXUS 900 Ti – SD900 ) NB-5L CB-2LXE 2006
CANON IXY L3( IXUS izoom – SD30 ) NB-4L CB-2LVE 2005
CANON IXY L4( IXUS I7 zoom – SD40 ) NB-4L CB-2LVE 2006
CANON IXY Wireless( IXUS wireless – SD430 ) NB-4L CB-2LVE 2005
CANON A2500 NB-11L CB-2LFE 2013
CANON A1400  AA   AA charger 2013
CANON A3500 IS  NB-11L  CB-2LFE 2013
CANON A810 AA  AA charger 2012
CANON A1300  AA   AA charger 2012
CANON A2300 NB-11L CB-2LFE 2012
CANON A2400 IS NB-11L CB-2LFE 2012
CANON A3400 IS NB-11L  CB-2LFE 2012
CANON A4000 IS  NB-11L CB-2LFE 2012
CANON A2200 NB-8L  CB-2LAE 2011
CANON A1200  AA AA Charger 2011
CANON A3300 IS  NB-8L  CB-2LAE 2011
CANON A3200 IS  NB-8L  CB-2LAE 2011
CANON A800  AA AA Charger 2011
CANON A3100 IS NB-8L CB-2LAE 2010
CANON A3000 IS NB-8L CB-2LAE 2010
CANON A2100 IS AA AA charger 2009
CANON A2000 IS AA AA charger 2008
CANON A1100 IS AA AA charger 2009
CANON A1000 IS AA AA charger 2008
CANON A495 AA AA charger 2010
CANON A490 AA AA charger 2010
CANON A480 AA AA charger 2009
CANON A470 AA AA charger 2008
CANON A450 AA AA charger 2007
CANON A590 IS AA AA charger 2008
CANON A580 AA AA charger 2008
CANON A570 IS AA AA charger 2007
CANON A720 IS AA AA charger 2007
CANON A710 IS AA AA charger 2006
CANON A700 AA AA charger 2006
CANON A460 AA AA charger 2007
CANON A430 AA AA charger 2006
CANON A420 AA AA charger 2006
CANON A410 AA AA charger 2005
CANON A400 AA AA charger 2004
CANON A310 AA AA charger 2004
CANON A300 AA AA charger 2003
CANON A200 AA AA charger  2002
CANON A560 AA AA charger 2007
CANON A550 AA AA charger 2007
CANON A540 AA AA charger 2006
CANON A530 AA AA charger 2006
CANON A520 AA / NB-5H AA / SDM-803 2005
CANON A510 AA AA charger 2005
CANON TX1 NB-4L CB-2LVE 2007
CANON A650 IS AA AA charger 2007
CANON A640 AA AA charger 2006
CANON A630 AA AA charger 2006
CANON A620 AA AA charger 2005
CANON A610 AA AA charger 2005
CANON PRO1 BP-511A CG-580 2004
CANON A100 AA AA charger 2002
CANON A95 AA AA charger 2004
CANON A90 AA AA charger
CANON A85 AA AA charger 2004
CANON A80 AA AA charger 2003
CANON A75 AA AA charger 2004
CANON A70 AA AA charger 2003
CANON A60 AA AA charger 2003
CANON A50 AA / NB-5H AA / SDM-803 1999
CANON A40 AA AA charger 2002
CANON A30 AA AA charger  2002
CANON A20 AA AA charger 2001
CANON A10 AA AA charger 2001
CANON A5 Zoom NB-5H SDM-803 1999
CANON A5 NB-5H SDM-803 1998
CANON SD40 NB-4L CB-2LVE 2006
CANON SD20 NB-3L CB-2LUE 2004
CANON SD10 NB-3L CB-2LUE 2003
CANON S500 NB-1L / 1LH CB-2LSE 2004
CANON S410 NB-1L / 1LH CB-2LSE 2004
CANON S400 NB-1L / 1LH CB-2LSE 2003
CANON S330 NB-1L / 1LH CB-2LSE  2002
CANON S300 NB-1L / 1LH CB-2LSE 2001
CANON S230 NB-1L / 1LH CB-2LSE 2002
CANON S200 NB-1L / 1LH CB-2LSE 2002
CANON S110 NB-1L / 1LH CB-2LSE 2001
CANON S100 NB-1L / 1LH CB-2LSE 2000

>>> Tìm hiểu thêm về mua máy ảnh trả góp tại Thế giới điện máy Bình Minh Digital.