Bảng tra cứu Pin và Sạc máy ảnh Nikon

1805

Những phụ kiện đi kèm với máy ảnh như pin và sạc thường rất nhỏ gọn và do đó, chúng dể dàng bị thất lạc hay bỏ quên. Để thay thế chúng, bạn phải cần sử dụng đến bảng tra cứu pin và sạc cho máy ảnh Nikon dưới đây.

Tên (Model) Pin (Battery) Sạc (Charger) Ghi chú(Note)
 DSLR  DSLR   DSLR  DSLR
NIKON D7000 EN-EL15 MH-25
NIKON D3100 EN-EL14 MH-24
NIKON D3S EN-EL4a MH-21
NIKON D300S EN-EL3e MH-18a
NIKON D3000 EN-EL9a MH-23
NIKON D5000 EN-EL9a MH-23
NIKON D3X EN-EL4a MH-21
NIKON D90 EN-EL3e MH-18a
NIKON D700 EN-EL3e MH-18
NIKON D60 EN-EL9 MH-23
NIKON D300 EN-EL3e MH-18a
NIKON D3 EN-EL4a MH-21
NIKON D40X EN-EL9 MH-23
NIKON D40 EN-EL9 MH-23
NIKON D80 EN-EL3e MH-18a
NIKON D2Xs EN-EL4a MH-21
NIKON D200 EN-EL3e MH-18a
NIKON D70S EN-EL3a MH-18a
NIKON D50 EN-EL3a MH-18a
NIKON D2Hs EN-EL4 MH-21
NIKON D2X EN-EL4 MH-21
NIKON D70 EN-EL3a MH-18a
NIKON D2H EN-EL4 MH-21
NIKON D100 EN-EL3a MH-18a
NIKON D1X EN-4 MH-21
NIKON D1H EN-4 MH-21
NIKON D1 EN-4 MH-21
NIKON S8100 EN-EL12 MH-65
NIKON S80  EN-EL10  MH-63
NIKON P7000  EN-EL14 MH-24
NIKON S1100pj EN-EL12 MH-65
NIKON S5100  EN-EL10 MH-63
NIKON P100  EN-EL5  MH-61
NIKON L110 AA AA charger
NIKON L22 AA AA charger
NIKON L21 AA AA charger
NIKON S4000 EN-EL10 MH-63
NIKON S3000 EN-EL10 MH-63
NIKON S8000 EN-EL12 MH-65
NIKON S6000 EN-EL12 MH-65
NIKON S1000pj EN-EL12 MH-65
NIKON S70 EN-EL12 MH-65
NIKON S640 EN-EL12 MH-65
NIKON S570 EN-EL10 MH-63
NIKON S230 EN-EL10 MH-63
NIKON L20 AA AA charger
NIKON L19 AA AA charger
NIKON S220 EN-EL10 MH-63
NIKON P90  EN-EL5 MH-61
NIKON S620 EN-EL12 MH-65
NIKON L100 AA AA charger
NIKON S630 EN-EL12 MH-65
NIKON S610 EN-EL12 MH-65
NIKON S60 EN-EL10 MH-63
NIKON S560 EN-EL11 MH-64
NIKON S710 EN-EL12 MH-65
NIKON S610c EN-EL12 MH-65
NIKON P6000
NIKON P80  EN-EL5  MH-61
NIKON S52
NIKON S52c
NIKON S550 EN-EL11 MH-64
NIKON S600 EN-EL10 MH-63
NIKON S520 EN-EL10 MH-63
NIKON L16 AA AA charger
NIKON L18 AA AA charger
NIKON P60
NIKON S210 EN-EL10 MH-63
NIKON S510 EN-EL10 MH-63
NIKON P50
NIKON L15 AA AA charger
NIKON L14 AA AA charger
NIKON P5100
NIKON S700 EN-EL10 MH-63
NIKON S51
NIKON S51c
NIKON S200 EN-EL10 MH-63
NIKON S500 EN-EL10 MH-63
NIKON S50
NIKON P5000
NIKON L12 AA AA charger
NIKON L11 AA AA charger
NIKON L10 AA AA charger
NIKON S50c
NIKON S10
NIKON S9
NIKON S7c
NIKON L6 AA AA charger
NIKON L5 AA AA charger
NIKON L4 AA AA charger
NIKON P3
NIKON P4
NIKON L3 AA AA charger
NIKON L2 AA AA charger
NIKON S6
NIKON S5
NIKON P2
NIKON S4
NIKON S3
NIKON P1
NIKON L1 AA AA charger
NIKON S2
NIKON S1
NIKON 4600
NIKON 5600
NIKON 7900
NIKON 7600
NIKON 5900
NIKON 8800
NIKON 4800
NIKON 8400
NIKON 4100
NIKON 5200
NIKON 4200
NIKON 8700
NIKON 2200
NIKON 3200
NIKON 3700
NIKON 5400
NIKON 3100
NIKON SQ
NIKON 2100
NIKON 3500
NIKON 4300
NIKON 2000
NIKON 4500
NIKON 5700
NIKON 2500
NIKON 5000
NIKON 885
NIKON 995
NIKON 775
NIKON 880
NIKON 990
NIKON 800
NIKON 950
NIKON 700
NIKON 900s
NIKON 900
NIKON 600
NIKON 100
NIKON 300

>>>Tìm hiểu thêm thông tin và các chính sách ưu đãi hấp dẫn khác tại trang tin công nghệ