Panasonic là người đầu tiên mang Freeview Play đến truyền hình

692

3

Vừa qua, Panasonic-công ty lớn đầu tiên đã công bố rằng nó đã sản xuất được TV sử dụng các dịch vụ mới Freeview, điều này khiến nó trở thành nhà sản xuất đầu tiên mang dịch vụ này đến truyền hình.

 

Điều quan trọng, Freeview là một dịch vụ miễn phí mà mang lại một EPG nhiều linh hoạt hơn (dẫn chương trình điện tử) với dịch vụ mới này. Hơi bắt chước YouView EPG ở chỗ nó cho phép bạn di chuyển về phía sau thông qua EPG và chọn chương trình mà bạn muốn xem qua catch-up. Tuy thế, dịch vụ này cũng cung cấp các lợi thế của một EPG có thương hiệu và đơn giản đối với các nhà sản xuất không muốn tạo ra một xây dựng độc quyền của mình.

 

Dịch vụ Freeview Play sẽ bao gồm tất cả các chương trình hiện có, bao gồm Channel 5 và BBC iPlayer, Channel 4. Panasonic cho biết họ sẽ phát hành người dịch vụ này vào cuối năm nay.