Thứ Hai, Tháng Chín 27, 2021

Máy ảnh Samsung Nx mini Review

https://www.youtube.com/watch?v=sQE_RJC4pO4

Sony DSC W800 Review

  https://www.youtube.com/watch?v=Jtizk7uqSQE

Canon SX170 IS Review

https://www.youtube.com/watch?v=pgN9jriM0EY

Máy ảnh Nikon AW120 Review

https://www.youtube.com/watch?v=5NVkvTMBAf0

Hướng dẫn post video lên website

Mở video cần post trên youtube.com và copy lại đường link ví dụ: trong nội dung bài viết chèn đoạn code sau vào Có thể chèn...
Content Protection by DMCA.com